ANBI

Dress for Success Amsterdam is sinds 2009 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Dress for Success Amsterdam
RSIN/fiscaalnummer: 820561368
Rekeningnummer: NL52 TRIO 0390186937
Contactgegevens: Dress for Success Amsterdam
Burgemeester de Vlugtlaan 200-204
1063 BT, AmsterdamTel: 020-6157370
Bestuurssamenstelling: Marco Oskam, voorzitter
Dirk-Jan Padmos, secretaris
Ruud Stoffel, penningmeester
Tjeerd Hulsman, bestuurslid

Beleidsplan: klik op deze link

Beloningsbeleid: Dress for Success Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie. De stichting heeft een persoon in dienst, de winkelmanager.

Doelstelling:

De missie van Dress for Success Amsterdam is het bevorderen van de economische onafhankelijkheid van mensen die van een minimuminkomen of (bijstands)uitkering moeten leven. Dat doen we door hen professioneel te kleden als ze gaan solliciteren en hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: klik op deze link

Financiële verantwoording: klik op deze link