Gezocht: Penningmeester-bestuurslid Dress for Success Amsterdam

Dress for Success Amsterdam zoekt een enthousiaste penningmeester voor het bestuur die geïnspireerd raakt door de missie: Goed gekleed op weg naar een baan en uit de armoede!

 

Wat heeft Dress for Success jou te bieden:
Stichting Dress for Success Amsterdam wordt gekenmerkt door een divers en collegiaal bestuur. Wij bieden de kans om maatschappelijke impact te maken. Dat doen wij in nauw contact met de gemeente Amsterdam, gemeenten in de omgeving en het UWV. Bij Dress for Success doe je zinvol bestuurswerk met veel voldoening. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit drie tot zeven personen. De zittingstermijn van een bestuurslid is in principe vier jaar en mag eenmaal verlengd worden.


De penningmeester coördineert het financiële reilen en zeilen van onze stichting. De boekhouding wordt gevoerd in Exact Online en wordt uitgevoerd door een administratiekantoor. Er is een vrijwilliger die o.a. de betalingen doet en facturen uitstuurt. De taken van de penningmeester zijn:


• Toezicht houden op en correcties doorvoeren in de boekhouding
• Begroting opstellen in samenspraak met bestuur en management
• Kwartaalrapportages opstellen voor intern gebruik
• Jaarrekening opstellen in samenspraak met het administratiekantoor
• Rapportages aan subsidiegevers en andere belanghebbenden verzorgen
• Contact met accountant indien er controlevereisten zijn vanuit sponsor overeenkomsten


Op termijn is het de wens van het bestuur dat het management een deel van deze taken uitvoert en dat de penningmeester minder day-to-day taken op zich neemt. Dus het versterken van het management kan te zijner tijd ook een taak worden.

 

Wat heb jij Dress for Success te bieden?

Vanzelfsprekend ben je iemand die goed is met cijfers. Je hebt ervaring met financiën binnen een organisatie of stichting en je vindt het belangrijk dat de boekhouding op orde is.
Daarnaast breng je de volgende kwaliteiten mee:


• Bestuurlijke ervaring;
• Een zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling;
• Betrouwbaarheid en integriteit;
De tijdsbesteding varieert gedurende het jaar van 1 tot ca 4 uur per week. Daarnaast zijn er jaarlijks ca 8 bestuursvergaderingen op dinsdagavonden.

Graag ontvangen wij je reactie met motivatie vóór 1 februari 2023 via: secretaris.amsterdam@dressforsuccess.nl
Voor informatie kan je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Jeanine Blaauw voorzitter.amsterdam@dressforsuccess.nl

 

Wat is Dress for Success?


Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie (Stichting met een bestuur), die
werkzoekenden met een ‘minimuminkomen’, voorziet van gratis representatieve
kleding en praktische adviezen om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier
helpen in onze kledingwinkel 40-50 vrijwilligers jaarlijks meer dan duizend mensen
op weg naar economische onafhankelijkheid. De kleding in de winkels is afkomstig
van donaties uit de kledingbranche en van particulieren.


Dress for Success Amsterdam is gevestigd in het World Fashion Centre Amsterdam.
De organisatie bestaat uit de Algemeen Manager, de Floormanager en 40 -50
vrijwilligers. De organisatie wordt geleid door de Algemeen Manager, die als
eindverantwoordelijke voor de organisatie verantwoording aflegt aan het bestuur en
leiding geeft aan floormanager en de vrijwilligers in de backoffice.


«