Dress for Success Amsterdam zoekt

bestuurslid - secretaris

Vanwege de afloop van de bestuurstermijn van de huidige secretaris zoekt Dress for Success Amsterdam per 1 september 2024 een enthousiast bestuurslid / secretaris:

 

  Wat ga je doen?

  De secretaris coördineert samen met het management de administratieve en bestuurlijke processen en onderhoudt waar nodig contacten met onze (subsidie)partners. Denk hierbij aan:

  • het notuleren van de bestuursvergaderingen en opvolgen van acties;
  • bewaken van deadlines;
  • archivering van documenten op Sharepoint;
  • opvolging deadlines van subsidie verleners zoals  gemeente Amsterdam;
  • correspondentie, waaronder dankbrieven sponsoren

   

  Naast je portefeuille ben je als bestuurslid verantwoordelijk voor:

  • toezicht en controle op het management;
  • gevraagd en ongevraagd advies aan het management;
  • bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.

   

  Wat zoeken wij in jou?

  Vanzelfsprekend ben je iemand met actuele kennis en ervaring in administratieve processen, daarnaast:

  • goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • ervaring met het maken van verslaglegging en het voorbereiden van vergaderingen
  • affiniteit met een goed gedocumenteerde besluitvorming

  Voorts breng je de volgende kwaliteiten mee:

  • bestuurlijke ervaring;
  • een zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling;
  • betrouwbaarheid en integriteit.

  De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 8 uur per maand. Daarnaast zijn er jaarlijks ca. acht bestuursvergaderingen per jaar op dinsdagavonden, een strategische middag en evaluatie van het bestuur en zichtbaarheid op de werkvloer bijvoorbeeld bij de jaarlijkse borrel. Het secretariaat is de afgelopen jaren opgebouwd tot een zeer solide en complete basis, waarop je kan voortbouwen.

   

  Wat bieden wij?

  • Stichting Dress for Success Amsterdam wordt gekenmerkt als een collegiaal en toezichthoudend bestuur. Wij bieden de kans om maatschappelijke impact te maken. Dat doen wij in nauw contact met de gemeente Amsterdam, gemeenten in de omgeving en het UWV.

  • Bij Dress for Success doe je zinvol bestuurswerk met veel voldoening. Het onbezoldigde bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen.

  • Samenwerken in een team van enthousiaste professionals, waaronder de vaste medewerkers, de vrijwillige bestuursleden en (project) vrijwilligers.
  • De zittingstermijn van een bestuurslid is in principe vier jaar en mag eenmaal verlengd worden. 

  • Deze functie is op vrijwillige basis, uiteraard bieden wij onkostenvergoeding voor reiskosten

   

  Spreekt dit je aan of heb je meer vragen?

  Reageer dan zsm middels een email met CV of LinkedIn profiel via Bestuur@dfs-amsterdam.nl

  Voor meer informatie kunt je contact opnemen met huidige bestuursleden via bestuur@dfs-amsterdam.nl

   

  Wat is Dress for Success Amsterdam?

  Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft mensen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’. Dat doen we door hen kosteloos geschikte kleding aan te bieden voor een sollicitatiegesprek en hen te ondersteunen bij het verwerven en behouden van werk. 80% van de klanten die bij ons geweest is, vindt na een bezoek aan onze winkel bij het World Fashion Center een baan. Wij doen dat met een team van enthousiaste vrijwilligers en met kleding met mooie kleding gedoneerd door particulieren en (merk)kledingwinkels.