Dress for Success Amsterdam is sinds 2009 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuurssamenstelling:

  • Jeanine Blaauw, voorzitter
  • José Komen, secretaris
  • Bas Wakkerman, penningmeester
  • Tjeerd Hulsman, bestuurslid
  • Carolijn van Boetzelaer, bestuurslid
  • Sandra van Stelten, bestuurslid
  • Moniek Vossenaar, bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Dress for Success Amsterdam is een vrijwilligers organisatie met 1,5 FTE in dienst om de circa 50 vrijwilligers aan te sturen. Het bestuur ontvangt slechts een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten (zoals reis- en parkeerkosten). De Governance code van Dress for Success Amsterdam geeft richting aan de wijze waarop het bestuur en het management functioneren.

 

Missie Dress for Success Nederland
‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’

 

Naam:

Stichting Dress for Success Amsterdam

RSIN/fiscaalnummer:

820561368

 

ANBI STATUS

De vestigingen van Dress for Success en Dress for Success Nederland hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er gunstige fiscale regels gelden voor donateurs.

Lees hier meer over de ANBI status van Dress for Success Amsterdam