Dress for Success Amsterdam is één van de 22 deelnemers aan het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede!’ van het Oranje Fonds. Dress for Success Amsterdam heeft het initiatief genomen tot deelname aan het programma. Het Oranje Fonds koos deze winkel uit voor de officiële aftrap. Koning Willem-Alexander die samen met koningin Maxima beschermpaar van het Oranje Fonds is, bracht onverwacht een werkbezoek aan de winkel. Deze koninklijke belangstelling heeft Dress for Success veel publiciteit opgeleverd. 

Corina Koekenbier, algemeen manager Dress for Success Amsterdam, zegt: “De koning heeft ruim tijd vrijgemaakt in zijn agenda om bij de aftrap van het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede!’ aanwezig te zijn. Wat een eer om als gastvrouw te mogen optreden en de koning rond te mogen leiden door onze prachtige winkel. Ik was onder de indruk van zijn betrokkenheid en oprechte interesse en tijd die hij nam om in gesprek te gaan met onze vrijwilligers en klanten! Het was een aangename, ongedwongen en informatieve ochtend met zelfs af en toe een schaterlach.”

Meer meedoen aan de samenleving
Het programma van het Oranje Fonds ‘Meedoen, samen uit de armoede!’ wil bevorderen dat mensen in armoede meer meedoen in de samenleving. Dat doet het Oranje Fonds door een groot aantal initiatieven te ondersteunen met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. Gedurende de eerste twee jaar houden de deelnemers hun aanpak en organisatie grondig tegen het licht. Om te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat aandacht vergt. Daarna gaan de deelnemers een concreet plan uitvoeren, gericht op het door ontwikkelen van hun project of organisatie. Dat kan zijn uitbreiding van het aanbod, een grotere of andere doelgroep bereiken of meer vrijwilligers. Tijdens de hele programmaperiode werken de deelnemers samen aan een grotere zichtbaarheid en evaluatie.

Verraste belangstellenden, vrijwilligers en klanten
De aanwezigen vonden de koninklijke belangstelling geweldig. Ze waren vooraf niet geïnformeerd over het bezoek en waren aangenaam verrast toen de koning over de drempel stapte. Tijdens het werkbezoek ging koning Willem-Alexander in gesprek met stakeholders en vrijwilligers en kreeg hij uitleg over het ontstaan en de doelstellingen van Dress for Success. Aansluitend sprak hij met klanten. Zij gaven aan hoe zij in contact zijn gekomen met Dress for Success en wat de stichting voor hen persoonlijk heeft betekend. Als afsluiting van het bezoek kreeg de koning een rondleiding door de winkel en sprak hij met vrijwilligers die uitleg gaven over hun werkzaamheden.