Dress for Success Amsterdam is sinds 2009 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Naam:

Stichting Dress for Success Amsterdam

RSIN/fiscaalnummer:

820561368

Contactgegevens:

Stichting Dress for Success Amsterdam

World Fashion Centre, toren 4 (spiegeltoren, naast de rotonde)

Koningin Wilhelminaplein 1

7e etage, winkelruimte 20

1062 HG Amsterdam

E: winkel.amsterdam@dressforsuccess.nl

T: 020-6157370

Bestuurssamenstelling:

  • Jeanine Blaauw, voorzitter
  • José Komen, secretaris
  • Bas Wakkerman, penningmeester
  • Tjeerd Hulsman, bestuurslid
  • Carolijn van Boetzelaer, bestuurslid
  • Sandra van Stelten, bestuurslid
  • Moniek Vossenaar, bestuurslid

 

Adviseurs bestuur:                                  

  • Agnes Winter
  • Ruud Stoffel

 

Beloningsbeleid:

Dress for Success Amsterdam is een vrijwilligers organisatie met 1,5 FTE in dienst om de circa 50 vrijwilligers aan te sturen. Het bestuur ontvangt slechts een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten (zoals reis- en parkeerkosten).

 

Missie Dress for Success Nederland
‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.’